2016年10月

POJ 1458 LCS

题意:LCS。

$$
dp[i][j] =
\begin{cases}
max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]), & S[i] \neq T[j] \\
dp[i-1][j-1]+1, & S[i]=T[j]
\end{cases}
$$

码(5096K, 32ms)

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
template<class T> 
inline void read(T& x)
{
  char c = getchar(); T p = 1, n = 0;
  while(c < '0' || c > '9'){if(c == '-') p = -1; c = getchar();}
  while(c >= '0' && c <= '9'){n = n * 10 + c - '0'; c = getchar();}
  x = p * n;
}
template<class T, class U>
inline void read(T& x, U& y){read(x), read(y);}
template<class T, class U, class V>
inline void read(T& x, U& y, V& z){read(x), read(y), read(z);}
const int maxn = 1e3 + 100;
char s[maxn], t[maxn];
int dp[maxn][maxn] = {0};
int main()
{
  while(~scanf("%s%s", s, t))
  {
    memset(dp, 0, sizeof dp);
    int slen = strlen(s), tlen = strlen(t);
    for(int i = 1; i <= slen; i++)
      for(int j = 1; j <= tlen; j++)
      {
        if(s[i - 1] == t[j - 1])
          dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
        else
          dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]); 
      }
    printf("%d\n", dp[slen][tlen]);
  }
  return 0;
}
bst g22 jinniu lilai opebet orange88 vinbet xbet yuebo zunlong shijiebei bet007 hg0088 ju111 letiantang m88 mayaba qg777 qianyiguoji sbf777 tengbohui tlc ule weilianxier waiweitouzhu xingfayule xinhaotiandi yinheyule youfayule zhongying 2018shijiebei w88 18luck 188bet beplay manbet 12bet 95zz shenbo weide1946 ca88 88bifa aomenxinpujing betway bodog bt365 bwin tongbao vwin weinisiren 88jt fenghuangyule hongyunguoji 918botiantang huanyayule jianada28 jixiangfang libo long8 hongzuyishi zuqiutouzhu